Jestem po to,
aby służyć!

W roku jubileuszowym Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał: „Drodzy diakoni, jeśli będziecie wierni we wszystkim Chrystusowi, będziecie wierni również rozmaitym posługom jakie powierza wam Kościółˮ. Dla diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu rozpoczyna się wyjątkowy czas posługi. Zdobytą na aulach wykładowych wiedzę będą mogli wykorzystać  podczas swoich niedzielnych praktyk duszpasterskich w parafiach, do których zostali posłani przez ks. rektora Jarosława Wojtkuna. Swoją posługę rozpoczną od niedzieli 14 października. Podczas praktyk diakoni będą zaangażowani w życie parafii poprzez głoszenie słowa Bożego, posługę podczas Mszy świętej,  a także staną się pomocą miejscowym duszpasterzom. Jest to także dobry czas zdobywania doświadczenia życia parafialnego.

 

W tym roku diakoni będą odbywać niedzielne praktyki w następujących parafiach:

dk. Paweł Bolibok – Sanktuarium MB Bolesnej w Kałkowie

dk. Dominik Borowski – Bazylika św. Kazimierza

dk. Piotr Czyż – parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Radomiu

dk. Patryk Golczyński – parafia Chrystusa Króla w Radomiu

dk. Damian Janiszewski – parafia św. Brata Alberta w Radomiu

dk. Wojciech Jonczyk – parafia św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu

dk. Rafał Mierzejewski – parafia św. Wacława w Radomiu

dk. Michał Pietrzyk – parafia św. Rafała Kalinowskiego w Radomiu

dk. Tomasz Rokita – parafia św. Łukasza w Radomiu

dk. Roman Zając – Sanktuarium MB Bolesnej w Kałkowie

dk. Przemysław Żmuda – parafia św. Jadwigi w Radomiu

 

dk. Wojciech Jończyk