Modlitewny szturm
w intencji synodu

W środę, 3 października nasza wspólnota seminaryjna zgromadziła się w radomskiej katedrze razem z księżmi i siostrami zakonnymi. Modliliśmy się wraz z nimi w intencji rozpoczynającego się w Watykanie, w tym dniu XV Synodu Biskupów, poświęconego młodzieży.

Oprawę muzyczną zapewnił zespół kapłański naszej diecezji – Jak Najbardziej. Jak to mają w zwyczaju, poprzez śpiew, wypraszali potrzebne łaski za synod, kapłanów oraz młodzież.

Ciekawym punktem spotkania było świadectwo małżonków. O swoim doświadczeniu spotykania na swojej drodze życiowej duchownych, opowiedzieli Jakub i Otylia Sałkowie. Zetknęli się z wieloma kapłanami i w większości te znajomości wychodziły na plus, nie pomijając także wydarzeń przykrych, jak mówili.

Głównym punktem wieczornego spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu. Monstrancję wniesiono do prezbiterium w uroczystej procesji. Modlitwy poprowadził ks. Marek Adamczyk, proboszcz parafii św. Jadwigi w Radomiu. Prosił w imieniu duchowieństwa o wzrastanie w miłości do powierzonych im młodym ludziom.

Spotkanie zakończyli obecni księża biskupi: Henryk Tomasik oraz Piotr Turzyński udzielając zgromadzonym błogosławieństwa Bożego.

 

al. Krzysztof Zając, II rok

 

ZOBACZ GALERIĘ Z TEGO WYDARZENIA