Praktyka dla „wybranych”

W ramach okresu wakacyjnego klerycy mieli możliwość zrealizowania wielu tzw. praktyk, które dawały im szansę na podzielenie się świadectwem swojej wiary, powołania czy zdobytą wiedzą. W jakim stopniu był to szeroki wachlarz działań duszpasterskich zależało od indywidualnych decyzji każdego z nich. Wśród praktyk znalazły się i takie, które były „zarezerwowane dla wybranych”. We wrześniu, klerycy będący na czwartym roku studiów, odbywali praktyki katechetyczno-pedagogiczne w szkołach o różnym szczeblu edukacji. Każdy praktykant sam wybrał miejsce, w którym nauczał. Dla niektórych kleryków był to sentymentalny powrót do „swojej” szkoły, ale już nie w roli ucznia, lecz prowadzącego zajęcia.

Wybór szkoły, w której sam się uczyłem był wyrazem wdzięczności za zdobytą tam wiedzę oraz nabyte umiejętności. Uczniowie dowiedziawszy się, że siedziałem w tych samych ławkach kilkanaście lat temu, zaczęli wypytywać o wiele rzeczy. Patrząc na tę sytuację z drugiej strony, młodzież miała „żywy” dowód na to, że księża nie biorą się z kosmosu, lecz są powoływani spośród bliskiego im otoczenia. Wśród katechizowanych nie zabrakło moich młodszych sąsiadów, znajomych ministrantów czy dziewczyn śpiewających w scholi parafialnej. Jestem przekonany, że poprowadzone tutaj katechezy zaowocują w przyszłej posłudze duszpasterskiej – wspomina jeden z kleryków.

W trakcie trwania wrześniowej praktyki, klerycy mieli obowiązek hospitować pięć godzin prowadzonych przez katechetę, a także samodzielnie przygotować i poprowadzić dwadzieścia pięć jednostek lekcyjnych. Należy zaznaczyć, że podczas trwania formacji seminaryjnej praktyki katechetyczne rozpoczynają się już od trzeciego roku studiów. Od października do czerwca, jeden dzień w tygodniu klerycy udają się do różnych poziomów szkół i tam pod okiem opiekunów praktyk stawiają swoje pierwsze kroki nauczycielskie. Alumni  trzeciego roku uczą w młodszych klasach szkoły podstawowej, z czwartego roku w gimnazjum i starszych klasach szkoły podstawowej, natomiast z piątego roku w liceum ogólnokształcącym.

al. Łukasz Szymański, V rok