Z Dąbrówki
do Łodzi

W minioną niedzielę zakończył się pierwszy turnus rekolekcji oazowych w diecezji radomskiej. Część alumnów wzięła w nich udział posługując dzieciom i młodzieży w czasie piętnastodniowego czasu przybliżania i doświadczania Pana Boga.

Jednym z miejsc gdzie posługiwali alumni był ośrodek oazowy w Dąbrówce. Odbywały się tam rekolekcje I° Oazy Nowego Życia, w czasie których momentem przełomowym jest czwarty dzień, kiedy to następuje przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia. Prowadzi to do głębszego zjednoczenia z Nim, które wyraża się w głoszeniu i świadczeniu o Jego Ewangelii. Dlatego uczestnicy brali udział w ewangelizacji Łodzi, gdzie mogli doświadczyć z jednej strony życzliwości, jak i odrzucenia i braku czasu ze strony spotkanych ludzi.

W tym wszystkim uczestnikom towarzyszyli alumni, którzy dbając o szkołę liturgiczną, przygotowywali liturgię i prowadzili jutrznię. Z ochotą rozmawiali z uczestnikami i wspierali ich dobrym słowem oraz modlitwą.

Paweł Łęcki, rok V