Błogosławieni
czystego serca

Tymi słowami kierują się członkowie Ruchu Czystych Serc. Nasi klerycy wybrali się na rekolekcje tej grupy formacyjnej do Przytkowic, do Oazy Życzliwości, obok Kalwarii Zebrzydowskiej, pod Krakowem. Uczestnicy przyjechali z wielu, nieraz bardzo odległych, zakątków Polski.

Rekolekcje oparte były na codziennej Mszy świętej oraz cyklu konferencji o tematyce czystości serca. Nowością dla uczestników było dołączenie do rekolekcji diety owocowo – warzywnej pani dr Ewy Dąbrowskiej, znanej także pod nazwą Postu Daniela.

Dzień zaczynał się od odśpiewania Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny oraz różańca w kaplicy ośrodka. Następnie uczestnicy udawali się na świeże powietrze i poranną gimnastykę. Po prawie godzinnej dawce ruchu wszyscy schodzili się do jadalni na śniadanie. Po posileniu ciała następował posiłek dla umysłu, w postaci dwóch wykładów, niezwykle obfitych w treść. W południe rekolektanci spotykali się w grupach, gdzie bazując na słowie Bożym, omawiali sposoby budowania relacji między chłopakiem i dziewczyną, narzeczonym i narzeczoną i w końcu między mężem i żoną. Po obiedzie była chwila odpoczynku do Godziny Miłosierdzia, kiedy to gromadzili się w kaplicy ośrodka na wspólnej Koronce do Bożego Miłosierdzia. Następnie wygłaszany był ostatni wykład dnia. Do kolacji o 17.30 był czas wolny. O 18.30 odbywała się Msza święta, a po niej następował czas przeznaczony na wieczorną integrację przy muzyce i tańcach. Na godzinę 21.00 wszyscy zbierali się w kaplicy na Apelu Jasnogórskim. Po nim można było wysłuchać świadectwa działania Pana Jezusa w życiu animatorów. Przez całą noc w kaplicy trwała adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

Karol Dobrasiewicz, rok V

Krzysztof Zając, rok II