Idźcie,
odpocznijcie nieco

Tradycyjnie na zakończenie roku formacyjnego odbył się dzień skupienia, który poprowadził kapłan z naszej diecezji. W tym roku prowadzącym był bp Paweł Socha, który urodził się w 1935 r. w Wojsławicach (parafia Kuczki) i w tym roku świętuje 60. rocznicę swoich święceń kapłańskich i 45. rocznicę sakry biskupiej.

Biskup Paweł swoje święcenia kapłańskie otrzymał z rąk arcybiskupa metropolity lwowskiego Eugeniusza Baziaka w kościele seminaryjnym Księży Misjonarzy pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie dnia 22 maja 1958 r. W 1962 r. został wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. Prowadził wykłady z teologii fundamentalnej, dogmatycznej i z religiologii. W seminarium pełnił jeszcze inne funkcje. Był prefektem (1970-1973), ojcem duchownym (1973-1974), a nawet rektorem (1975-1978). Ponadto od 1973 r. pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji gorzowskiej. Nominację otrzymał od papieża Pawła VI, a sakry biskupiej udzielił mu kardynał Karol Wojtyła. Funkcję biskupa pomocniczego bp Paweł Socha pełnił aż do 2012 r. Dzisiaj jest biskupem seniorem w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Bp Paweł podczas dnia skupienia bardzo mocno podkreślał zarówno istotę powołania kapłańskiego, czyli bycie i towarzyszenie Jezusowi w życiu, jak też cel wybrania: aby przepowiadać i wypędzać złe duchy, czyli głosić Ewangelię i sprawować sakramenty święte. Człowiek powołany musi żyć w głębokiej relacji z Jezusem, upodabniać się do Niego. Istotną kwestią powołania jest fakt, że to Jezus wybiera i powołuje. Powołany musi w sposób pełny odpowiedzieć na słowa „Pójdź za Mną”. Bp Paweł pokazał nam, że zadania i misja człowieka mówiącego „Tak” na Boże wezwanie, przerasta możliwości ludzkie i dlatego to „Tak” musi być pełne. Wtedy Bóg może całkowicie przez nas działać.

Dziękujemy bp. Pawłowi nie tylko za refleksje, którymi dzielił z alumnami, ale również za praktyczne rady, jak dbać o swoje powołanie.

Kamil Mularski, rok III

 

ZOBACZ GALERIĘ Z TEGO WYDARZENIA: