Diakoni
już na finiszu

Normalnością jest, że pewne etapy w swoim życiu rozpoczynamy i kończymy, a to wszystko po to, by iść dalej, by się stale rozwijać. Pewien etap w swoim życiu kończą nasi diakoni, którzy 26 maja 2018 r. w radomskiej katedrze pw. Opieki NMP przyjmą z rąk bp. Henryka Tomasika święcenia prezbiteratu. Dla nich etap formacji seminaryjnej dobiega końca, a rozpoczyna się droga posługi kapłańskiej.

Tradycją reaktywowaną przed trzema laty, a wywodzącą się z seminarium sandomierskiego, jest zwyczaj pożegnania diakonów na wesoło, w formie kabaretu. Również taki kabaret odbył się w tym roku, 14 maja 2018 r. W auli im. św. Jana Pawła II zasiedli, jak zawsze zaciekawieni widzowie takich występów – księża profesorowie, diakoni oraz alumni. W rolach głównych klerycy z roku IV, którzy wcielili się w postacie diakonów. Widać było ogrom pracy włożony w przygotowanie tego widowiska. Kabaret był preludium przed obronami prac magisterskich, które odbyły się 15 maja 2018 r. w Lublinie na KUL-u. Przyszli kapłani powinni w czasie trwania seminarium zdobyć również przygotowanie pedagogiczne i katechetyczne do nauczania religii w szkole. Potwierdzeniem i uwieńczeniem sześcioletnich studiów jest uzyskanie tytułu magistra teologii, potwierdzonego egzaminem magisterskim. Nasi diakoni bronili swoje prace z takich dziedzin teologicznych jak: dogmatyka, teologia moralna, patrologia. Dla wszystkich diakonów egzamin magisterski zakończył się pomyślnie.

Naszym nowym magistrom gratulujemy i życzymy owocnej pracy w duszpasterstwie już jako kapłani.

Krystian Wieteska, rok III