Ksiądz pilnie poszukiwany

Minęła IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza, podczas której polecamy Bogu powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego. Dzień ten nazywany jest również Niedzielą Seminaryjną, ponieważ właśnie wtedy klerycy radomskiego seminarium opuszczają budynek i udają się do parafii naszej diecezji.Tym razem, wraz ze swoimi wychowawcami i profesorami, odwiedzili parafie dekanatów czarnoleskiego oraz drzewickiego. Tam wspólnie z parafianami modlili się i organizowali spotkania, podczas których dzielili się świadectwem powołania, a także opowiadali o życiu w seminarium.

O potrzebie modlitwy za powołanych w parafii pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Bielinach mówił wraz z klerykami ks. Andrzej Zarzycki, wykładowca muzyki kościelnej. W wygłoszonej homilii ukazał potrzebę modlitewnego wsparcia dla kapłanów i kleryków, by stawali się prawdziwymi duszpasterzami na wzór Pasterza – Jezusa Chrystusa, a nigdy nie zamienili się w najemników. – Pasterz w przeciwieństwie do najemnika zna owce po imieniu, kocha je i dlatego jest gotów zrezygnować z założenia rodziny, posiadania dzieci, a jeśli przyjdzie potrzeba odda życie za swoje owce – tłumaczył kaznodzieja.

Dziś szczególnie potrzeba modlitwy za kapłanów i kleryków, by pozostali wierni swojemu powołaniu. Jednak nie można zapomnieć również o tych, którzy teraz starają się odczytać w sobie wolę Boga. Módlmy się również za nich, aby nie bali się drogi powołania kapłańskiego czy zakonnego. Nie jest to łatwa droga, ale Jezus obiecał swoim uczniom: „Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym” (Mk 10, 29-30).

Rafał Mierzejewski, rok V

Fot.: Gość Radomski AVE