Posłani, by służyć

W dniu 7 kwietnia w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu zakończyła się tegoroczna Szkoła Lektora. Podczas uroczystej Mszy świętej krzyże lektorskie z rąk ks. bp. Henryka Tomasika otrzymało 50 ministrantów. Podczas homilii biskup diecezjalny zwrócił się do lektorów słowami: „Drodzy bracia, podjęliście decyzję, aby być bliżej Chrystusa i bliżej ołtarza. To jest odpowiedź na zaproszenie, bo to Chrystus zaprasza, a człowiek odpowiada. Idąc w stronę ołtarza, idziemy z taką decyzją, aby powtarzać za uczniami: My nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy ˮ. W przygotowanie młodzieży do tej służby byli zaangażowani klerycy naszego seminarium związani z Duszpasterstwem Ministrantów oraz Diakonią Liturgiczną Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej. Alumni, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem relacji z Chrystusem, pomagali przy tworzeniu programów formacyjnych dla członków Liturgicznej Służby Ołtarza, które obecnie są realizowane w ramach Szkół: Ministranta, Lektora, Ceremoniarza. Klerycy opiekowali się również powierzonymi im grupami, animowali spotkania, prowadzili praktyczne ćwiczenia liturgiczne oraz pomagali młodzieży w duchowym przeżyciu tego czasu.

Karol Dobrasiewicz, rok IV

WIĘCEJ ZDJĘĆ: GALERIA