Seminaryjne praktyki wielkopostne

W okresie Wielkiego Postu chrześcijanin wezwany jest do pogłębienia swojej wiary i relacji z Bogiem przez praktykowanie szlachetnych postanowień, postów i umartwień. Odpowiednie przygotowanie do wydarzeń Triduum Paschalnego ułatwia nam nie tylko zrozumienie sensu zbawczej męki, ale i radosne świętowanie Wielkanocny.

Klerycy co piątek gromadzą się w seminaryjnej kaplicy, by uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Tym jednak, co odróżnia alumnów od wiernych w zwyczajnej parafii, to sposób przeżywania tego nabożeństwa. Każdego piątku Drogę Krzyżową prowadzą poszczególne roczniki, a reszta wspólnoty wychodząc z ławek, podąża od stacji do stacji tuż za posługującym z krzyżem i świecami. Gorzkie Żale odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.00.

Oprócz tych charakterystycznych praktyk, seminarium bierze udział w wydarzeniach diecezjalnych. Jak co roku, seminarzyści pójdą w Drogą Krzyżową ulicami Radomia, podejmując krzyż przy jednej ze stacji. Z kolei klerycy zaangażowani w seminaryjnym chórze zaśpiewają Mękę Pańską podczas Mszy świętej w Niedzielę Palmową. Eucharystia sprawowana będzie w zabytkowym kościele pw. św. Doroty w Muzeum Wsi Radomskiej. Część braci podejmie wyzwanie i włączy się w Ekstremalną Drogę Krzyżową, pokonując trasę z Radomia do sanktuarium Matki Bożej w Skrzyńsku.

Zachęcamy do uczestniczenia w tych wydarzeniach razem z naszą seminaryjną wspólnotą! Niech ten ostatni etap przygotowań do Wielkanocy będzie towarzyszeniem Jezusowi w Jego opuszczeniu, męce i radości zmartwychwstania.

Kamil Mularski, rok III