Doba dla Pana

W dniach od 9 do 10 marca odbyła się w naszej diecezji, w odpowiedzi na prośbę papieża Franciszka, inicjatywa modlitewna „24 godziny dla Pana”. Adoracja Chrystusa Eucharystycznego rozpoczęła się Mszą świętą sprawowaną przez bp. Henryka Tomasika w piątek, 9 marca o godz. 18.00 w katedrze, a zakończyła się w sobotę, 10 marca Eucharystią o godz. 18.00.

Papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post wspomina, że największy problem dzisiejszego świata to problem wystygłego serca, które ma swój początek w egoistycznej gnuśności czy jałowym pesymizmie. Wielki Post proponuje środki na te zjawiska – modlitwę, post i jałmużnę. W każdej diecezji co najmniej jeden kościół miał pozostać otwarty przez 24 godziny, co stworzyło sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej.

Nasza wspólnota również odpowiedziała na papieskie wezwanie. Drogą Krzyżową, przy współudziale alumnów i zgromadzeń przybyłych na IX Mistrzostwa Seminariów w Piłce Koszykowej, rozpoczęła się modlitwa trwająca aż do północy. Rankiem, 10 marca o godz. 7.00 sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył rektor, ks. Jarosław Wojtkun.

Zachęcamy wszystkich naszych czytelników, aby we własnych wspólnotach parafialnych włączyli się w modlitwę adoracyjną przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Niech każdy doświadczy w swoim życiu Chrystusowej obecności, która rozgrzewa wystygłe serca.

Artur Spasiński, rok II