Trzy cnoty Boskie na trzy lata biskupstwa

W pierwszy czwartek miesiąca, w dniu szczególnej wdzięczności Panu Bogu za powołania do służby Bożej, wspólnota księży profesorów, wychowawców i kleryków zgromadziła się w seminaryjnej kaplicy, aby podziękować za trzy lata pasterskiej posługi bp. Piotra Turzyńskiego. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił sam jubilat.

Kaznodzieja, pochylając się nad słowem Bożym ukazał, co jest szczęściem, a co nieszczęściem w życiu człowieka. Ze Starego Testamentu płynie nauka o dwóch drogach: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę… Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją (Jr 17,5-7). We fragmencie Ewangelii  bogacz, wydawałoby się, że „wygrał życieˮ, ale to tylko pozorne szczęście, gdyż jego wieczność nie jest szczęśliwa. Łazarz, biedak doświadczający za życia braku miłosierdzia od strony ludzi, teraz jest wiecznie szczęśliwy. Bp Turzyński nawiązał również do przypadającego w tym samym dniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1 marca). Przybliżył postać Danuty Siedzikównej, która wydawało się, że „przegrała życieˮ, a dziś podziwiamy jej bohaterstwo. Każdy z nas stoi przed wyborem: służyć czy kombinować. Biskup zaapelował, abyśmy wybierali drogę błogosławieństw, drogę życia byli zakorzenieni w tym, co nie przemija.

Uroczyste przyjęcie sakry biskupiej przez ks. dr hab. Piotra Turzyńskiego odbyło się 28 lutego 2015 r. w radomskiej katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny. Został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym diecezji radomskiej. Głównym konsekratorem był abp Celestino Migliore, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, a współkonsekratorami byli: abp Wacław Depo – metropolita częstochowski oraz bp Henryk Tomasik – ordynariusz diecezji radomskiej.

Strona redakcyjna dołącza się do życzeń, które zostały złożone na zakończenie Mszy świętej: „Drogi Księże Biskupie, z okazji trzech lat posługi życzymy kierowania się trzema Boskimi cnotami: nadzieją, bo ci, którzy nią żyją, widzą dalej; miłością, bo ci, którzy nią żyją, widzą głębiej; i wiarą, bo ci, którzy nią żyją, widzą wszystko w innym świetle. Niech dobry Bóg Księdza Biskupa błogosławi, a Najświętsza Matka zawsze prowadzi. Szczęść, Boże!”.

Łukasz Szymański, rok IV

WIĘCEJ ZDJĘĆ: GALERIA