Sługa Epifanii

Działo się w Rzymie, w Bazylice św. Piotra dnia 6 stycznia 1993 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania). Papież św. Jan Paweł II udzielił święceń biskupich ks. Henrykowi Tomasikowi. Jako stolicę tytularną otrzymał Fornos Minore.

Od tego wydarzenia minęło już 25 lat. W minioną sobotę w katedrze radomskiej dziękowaliśmy za srebrny jubileusz naszego Pasterza. Na Mszy świętej byli obecni arcybiskupi, biskupi, księża oraz osoby życia konsekrowanego jak i przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Nie zabrakło też licznie zgromadzonych diecezjan oraz członków grup i wspólnot. Na początku Eucharystii ks. Albert Warso odczytał telegram Ojca Świętego Franciszka skierowany do Jubilata. Homilię wygłosił metropolita częstochowski abp Wacław Depo. – Istnieje w Polsce wiele środowisk, które utrudniają drogi wiary i modlitwy, a mimo to trzeba nam ufać, że żadna próba wprowadzenia tzw. laickiego państwa, żadne prawo parlamentarne Europy czy świata, żadne kierunki filozoficzne nie stłumią w nas i w naszej ojczyźnie głosu Boga w sumieniach! – powiedział do zebranych metropolita częstochowski, odnosząc się jednocześnie do drogi wiary, którą z rodzinnego domu wyniósł bp Tomasik.

W imieniu redakcji seminaryjnej strony internetowej życzymy dostojnemu Jubilatowi wielu łask Bożych potrzebnych w posłudze pasterskiej. Słowa wdzięczności i pamięć zamieniamy na modlitwę, aby św. Kazimierz, patron naszej diecezji wypraszał siły w prowadzeniu ludu Bożego do zbawienia.

Przyjdź Królestwo Twoje!

Karol Dobrasiewicz, rok IV