Odpowiedzieli na zaproszenie

Każdy człowiek pragnie odkryć sens swojego życia, dowiedzieć się, jak będzie wyglądała jego przyszłość, jaką drogę wybrać, by przeżyć życie szczęśliwie. Niekiedy zadajemy sobie pytania, jaki plan przygotował dla nas Pan Bóg i czy nim już podążamy.

Odpowiedzi szukali uczestnicy „Rekolekcji dla pytających o wiarę i drogę życiową”. Odbyły się one w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu od 27 do 30 grudnia 2017 r. Wzięło w nich udział 30 mężczyzn. Rekolekcje prowadziło 22 kleryków pod opieką ks. Pawła Gogacza oraz ks. Sławomira Czajki, prefektów seminarium. Każdego dnia odbywały się spotkania oraz konferencje prowadzone przez diakonów.

Rekolekcje popularnie zwane „powołaniowymi” służą pomocą w odczytaniu tego, do czego powołuje nas Bóg, jaki jest Jego plan dla nas. W tym roku tematem rekolekcji był kerygmat, czyli przesłanie Bożej miłości, wezwanie do nawrócenia, wybór Jezusa na Pana i Zbawiciela oraz zachęta do życia we wspólnocie Kościoła. Uczestnicy usłyszeli zaproszenie do wypełniania swego życia miłością, która gwarantuje pewność dokonywanych wyborów. Z takiego podejścia do rodzi się prawdziwa relacja z Bogiem, który jest Miłością.

Na koniec Eucharystii wieńczącej niejako czas tych duchowych zmagań, padły słowa: „Rekolekcje dopiero się zaczynają”. To wyzwanie na miarę naśladowcy Chrystusa – zaprosić Go do mojego życia.

Paweł Łęcki, rok IV