Zasłoń mnie sobą

Obłóczyny i włączenie do grona kandydatów do święceń diakonatu i kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest świętem patronackim radomskiego domu studiów i formacji do kapłaństwa. W tym dniu alumni III roku otrzymują pozwolenie noszenia stroju duchownego, a alumni V roku zostają włączeni do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu (kapłaństwa).

– Słyszeliśmy dziś w pierwszym czytaniu opis dialogu Pana Boga z Adamem i Ewą po grzechu pierworodnym. Pobrzmiewa w reakcji pierwszych rodziców pokusa upadłego anioła, by nie ufać Panu Bogu. I usłyszeliśmy we fragmencie Ewangelii słowa Matki Bożej: „Oto ja służebnica Pańska”, słowa pełnego zaufania. Zapytajmy siebie, która z tych postaw jest nam bliższa. Pomyślcie, drodzy alumni, którą z tych postaw chcecie wcielać w życie – mówił w homilii bp Piotr Turzyński, który przewodniczył Mszy św. i ceremoniom obłóczyn oraz przyjęcia alumnów do grona kandydatów. Wspominał także swój niedawny pobyt na Ukrainie, gdzie w parafii Rudki głosił rekolekcje: – Ci ludzie przez długie lata nie mogli publicznie wyznawać swojej wiary, mimo że wcześniej Rudki były maryjnym sanktuarium. Ale zachowali wiarę i zapamiętali pieśń, którą śpiewali w domach, a teraz znów śpiewają ją w kościele. Gdy zasłaniany jest obraz Matki Bożej rozlega się pieśń: „Maryjo, gdy chowasz się za zasłoną, zasłoń mnie sobą”. To piękna prośba o Jej opiekę, a dla obłóczonych, by w stroju duchownym widzieli taką opiekuńczą zasłonę.

Od dziś sutanny nosi 4 alumnów przygotowujących się do święceń jako przyszli księża diecezjalni. Piąty kleryk, należący do radomskiej kongregacji księży filipinów, ubierze strój duchowny w kościele MB Królowej Świata w Radomiu. Grono kandydatów do święceń liczy 9 alumnów, przyszłych księży diecezjalnych i dwóch ze wspólnoty Braci Chrystusa Cierpiącego w Kałkowie.

– Ubranie sutanny to w czasie formacji seminaryjnej najbardziej widoczny moment. Kleryk od tej pory w stroju duchownym staje się widocznym znakiem drogi, jaką obrał. Życzę alumnom III roku, a wśród nich Kacprowi, alumnowi z parafii, gdzie jestem proboszczem, wierności wyborowi do końca – życzył ks. kan. Stanisław Sikorski z parafii Chrystusa Nauczyciela w Radomiu (osiedle Planty).

– Kandydatura jest mniej widocznym krokiem do kapłaństwa, ale jest krokiem bardzo ważnym. Oto w czasie liturgii zostają publicznie wezwani po imieniu i nazwisku oraz wobec wspólnoty Kościoła deklarują swoją gotowość przyjęcia święceń – wyjaśnia rektor ks. prał. Jarosław Wojtkun.

 

Autor: ks. Zbigniew Niemirski

Źródło: Gość Radomski AVE