Czuwają nie tylko w Adwencie

W przededniu rozpoczynającego się okresu Adwentu, 2 grudnia 2017 r., klerycy zrzeszeni w seminaryjnym Kole Misyjnym wzięli udział w czuwaniu Papieskiej Unii Misyjnej. Uczestnicy wzięli również udział sesji naukowej poświęconej zagadnieniom misji.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Eucharystii, której przewodniczył bp Piotr Turzyński. W homilii podkreślił rolę Maryi, jako osoby otwartej na działanie Ducha Świętego. Na koniec Mszy świętej bp Piotr podziękował Papieskim Dziełom Misyjnym za wsparcie dla misji, zarówno modlitewne jak i finansowe.

Sesję misjologiczną otworzył dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. dr Tomasz Atłas. W tej części spotkania głos zabrali: ks. prof. Marek Tatar, o. prof. Leon Nieścior OMI oraz o. prof. Tomasz Szyszka SVD. Po wygłoszeniu wszystkich referatów s. Aldona Wysocka podzieliła się swoim świadectwem pracy misyjnej w Togo.

Po wspólnie odśpiewanym Apelu Jasnogórskim rozpoczęła się całonocna modlitwa. Na początku czuwania został odmówiony różaniec w różnych językach prowadzony przez kleryków z diecezji pelplińskiej. Kolejnym punktem spotkania była celebrowana o północy Msza święta, której przewodniczył abp Jan Romeo Pawłowski. Czuwanie zakończyło się wspólnym odmówieniem Jutrzni i Aktem zawierzenia Matce Boże.

 Cezary Jagiełło, rok IV