W hołdzie wobec myśli św. Jana Pawła II

Pod takim hasłem odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu w czwartek, 23.11.2017r. Wzięli w niej udział klerycy, profesorowie seminarium, a także inne osoby związane ze środowiskiem nauki. Przebieg konferencji był następujący: Powitanie przybyłych gości przez ks. Rektora Jarosława Wojtkuna, rozpoczęcie I sesji konferencji wykładem pt.: „Europa jest chrześcijańska w swoich korzeniach” – Jana Pawła II wizja kultury europejskiej ks. dr. Wojciecha Wojtyły, który wskazywał na konieczność powrotu cywilizacji europejskiej do wartości chrześcijańskich. Następnie swoje słowo wygłosiła dr Dorota Gonigroszek – zastępca kierownika katedry filologii angielskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykład nosił tytuł: „Nauka Jana Pawła II w kontekście problemów społecznych XXI wieku”. – Dziś jesteśmy świadkami  nowej kultury śmierci, gdzie aborcja, eutanazja szerzą się z niewyobrażalną siłą – twierdziła Pani Doktor. Swoją myślą podzielił się również ks. dr hab. Sławomir Fundowicz prof. KUL, w wykładzie pt.: „Sport w nauczaniu Jana Pawła II”. Ks. Sławomir ukazał sport jako drogę do poszukiwania wyższych wartości.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła II sesja konferencji. Zainaugurował ją ks. prof. dr hab. Edward Sienkiewicz – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej. Zaprezentował szereg  zagadnień związanych ze swoim wykładem: „Jana Pawła II teologia Solidarności”. Trynitarno-komunijne wymiary misji Kościoła według encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio” – to tytuł ostatniego wykładu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poprowadzonego przez ks. prof. Marka Jagodzińskiego. Szeroko przedstawiony został aspekt misyjności Kościoła Katolickiego, (…) który jest misyjny bo tak wynika z jego natury. Nadal aktualne jest wołanie Jana Pawła II, by otworzyć drzwi Chrystusowi.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy konferencji odmówili modlitwę do św. Jana Pawła II w intencji przemiany świata.

Damian Gajownik, rok II