Meblowanie umysłu

W piątek, 17 listopada 2017r., dobiegły końca Dni Duszpasterskie, odbywające się rokrocznie w naszym seminarium. Każdy z trzech dni przebiegał według tego samego planu: Msza święta w intencji zmarłych księży, przerwa na kawę, konferencja ks. inf. Jana Sikorskiego z Warszawy i mecenasa Michała Kelma – współpracownika KEP, omówienie bieżących spraw duszpasterskich oraz obiad. Listopadowe Dni Duszpasterskie to nie tylko element stałej formacji kapłanów, ale i okazja do braterskich spotkań czy wymiany doświadczeń.

Klerycy, jako gospodarze warsztatów, zaangażowali się w przygotowanie i przebieg liturgii, dbali o refektarz, szatnię i recepcję oraz oferowali najnowsze publikacje i materiały duszpasterskie sprowadzone do seminaryjnej księgarni. Ks. inf. Sikorski, w homilii podczas Mszy świętej z alumnami, podkreślił kluczową rolę formacji intelektualnej w przygotowaniu do kapłaństwa: Kapłan jest przewodnikiem ludu, dlatego musi przykładać się do solidnego meblowania własnego umysłu.

Dni Duszpasterskie to także okazja do podsumowania mijającego roku kościelnego, a zarazem sposobność do wspólnego nakreślenia tematów i zadań na kolejny, bowiem cykl roku duszpasterskiego rozpoczyna się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu.

Michał Kopciński, rok IV