Przyszli, by głosić

Bardzo ważnym elementem w życiu każdego księdza jest zdolność wyjścia poza własne środowisko. Klerycy zdolność tę nabywają wyjeżdżając do różnych zakątków naszej diecezji w ramach praktyk wakacyjnych i śródrocznych. Mają wtedy okazję spotkać się z ludźmi, poznać ich problemy i nauczyć się rozmawiać o nich. Jedną z takich praktyk śródrocznych są niedziele seminaryjne, które odbywają się dwa razy w roku (II niedziela listopada i IV niedziela wielkanocna).

Niedziela seminaryjna, zwana też powołaniową, to inicjatywa ś.p. abp. Zygmunta Zimowskiego. Jej celem jest uwrażliwienie na powołania. Alumni dzielą się swoją historią odczytywania Bożego wezwania, a także opowiadają o życiu w seminarium. – Nasze działanie nie miałoby jednak sensu, gdyby nie modlitwa, na której szczególnie nam zależy. Właśnie dlatego zachęcamy do wstąpienia do Towarzystwa Przyjaciół. Sami również codziennie modlimy się o powołania, a w każdy wtorek sprawujemy Mszę świętą w intencji naszych przyjaciół, dobrodziejów i osób, które się za nas modlą. Każdą pomoc materialną i duchową odczytujemy jako troskę o Kościół – tłumaczy Michał, kleryk IV roku, który posługiwał w parafii w Niekłaniu.

W tym roku alumni udali się do dekanatów czarneckiego i żarnowskiego. – Serdecznie pozdrawiamy wszystkie parafie, które nas ugościły, dziękując za wszelkie dobro, jakie od Was otrzymaliśmy i otrzymujemy – podsumowuje Michał.

Kamil Mularski, rok III