Ze swej natury misyjny

Tegoroczny Tydzień Misyjny, który przeżywaliśmy w Kościele od 22 do 29 października 2017 r., to czas szczególnej troski o dzieło ewangelizacji, zwłaszcza wśród ludzi, którzy o Chrystusie nigdy nie słyszeli. Kościół jest ze swej natury misyjny, a obowiązek świadczenia o własnej wierze spoczywa na każdym ochrzczonym. To zobowiązanie w sposób dosłowny podejmują misjonarze i misjonarki, którzy zapragnęli dzielić się Bogiem z bliźnimi porzucając przy tym dotychczasowy styl życia, pracę i miejsce zamieszkania.

Nasi klerycy czynnie włączyli się w obchody Tygodnia  Misyjnego. W seminarium działa Kleryckie Koło Misyjne „Fidei Donum” (Dar Wiary) skupiające alumnów, którzy codziennie modlą się w intencjach misji oraz pogłębiają swoją wiedzę nt. działań Kościoła na terenach pierwotnej ewangelizacji. W Niedzielę Misyjną sprawowana została uroczysta Msza święta, a nabożeństwo różańcowe prowadzone było w 5 różnych językach: niemieckim, francuskim, portugalskim, rosyjskim i suahili. Przez cały tydzień trwała doroczna zbiórka pieniędzy na stypendium dla kleryka z Kamerunu. Alumni podczas Tygodnia Misyjnego szczególnie pamiętali w swoich modlitwach o zmarłym ks. Marcelim Prawicy – misjonarzu legendzie naszej diecezji, który w zambijskiej wiosce Chingombe spędził blisko 40 lat.

Każdy z nas jest odpowiedzialny za misyjne dzieło Kościoła. Choć w naszej ojczyźnie wiara i Kościół obecne są już od ponad tysiąca lat, to są pośród nas tacy, których kontakt z Bogiem już dawno został zerwany. Tam jest właśnie nasze miejsce, bo obecnie, jak mawiał św. Jan Paweł II, bardziej potrzeba świadków, niż nauczycieli.

Gwiazdo Nowej Ewangelizacji – módl się za nami.

Artur Spasiński, rok II