Małe nominacje

Od niedzieli 15 października rozpoczęły się praktyki diakońskie w parafiach naszej diecezji. W pierwszym semestrze obejmują one tylko posługę w niedziele, zaś na wiosnę diakoni tymczasowo zamieszkają w parafiach praktyk i pozostaną tam do momentu święceń kapłańskich.

– Po 5 latach formacji w seminarium, zdobywania podstaw teoretycznych do pracy duszpasterskiej przyszedł czas na praktykę. Po raz pierwszy posługujemy systematycznie w niedziele w parafiach innych, niż te w których dojrzewała nasza decyzja o wejściu na drogę kapłańskiego życia – tłumaczy dk. Daniel Wiecheć, który rozpoczął swoją posługę na radomskim Michałowie.

Jak rozpoznać diakona? Najlepiej po stule noszonej na ukos lub dalmatyce, czyli uroczystej szacie z rękawami podobnej do kapłańskiego ornatu. Podczas niedzielnych praktyk diakoni będą głosić słowo Boże, pomagać miejscowym kapłanom i przyglądać się życiu parafii.

– Mimo tego, że dopiero rozpoczęliśmy  ostatni rok formacji seminaryjnej, to już powoli czuć zbliżające się święcenia prezbiteratu. Można powiedzieć, że są to nasze pierwsze „małe nominacje” na parafie – z radością tłumaczy dk. Daniel i w imieniu wszystkich diakonów prosi o modlitewne wsparcie na czas bezpośrednich przygotowań do przyjęcia święceń.

Parafie praktyk:

Grzegorz Dąbrowski – parafia Chrystusa Króla w Radomiu

Filip Lorenc – parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Radomiu

Hubert Mróz – parafia św. Stefana w Radomiu

Damian Sadza – parafia św. Jadwigi w Radomiu

Michał Ulaski – parafia św. Wojciecha w Górze Puławskiej

Daniel Wiecheć – parafia bł. Annuarity w Radomiu

Paweł Zubek – parafia św. Łukasza w Radomiu