Różaniec do granic

W dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej odbyła się ogólnopolska inicjatywa modlitewna „Różaniec do granic”.

Wydarzenie to stanowiło odpowiedź wiernych na prośbę o codzienne odmawianie modlitwy różańcowej, którą Matka Najświętsza wyraziła m.in. podczas objawień w Gietrzwałdzie 140 lat temu i w Fatimie 100 lat temu. Tysiące Polaków wyruszyło na granice kraju, aby modlić się na różańcu i wypraszać wstawiennictwo Królowej Różańca Świętego dla świata, Ojczyzny, Kościoła, rodzin i nas samych. O niezwykłej skuteczności tej modlitwy w walce ze złem świadczą chociażby nagłe zwroty w biegu historii Polski, wiele świadectw i udokumentowanych cudów.

W tę akcję modlitewną włączyła się duchowo wspólnota radomskiego seminarium. Ks. Grzegorz Tęcza, ojciec duchowny alumnów, w homilii podczas porannej Mszy świętej zwrócił uwagę na głębię pobożności maryjnej w naszym narodzie. Podkreślił, że najpierw powinniśmy się uczyć uwielbienia Ojca od Matki. Różaniec określił mianem „testamentu Maryi”. Ważne jest z wiarą przychodzić do Matki, aby wstawiała się za swoimi dziećmi. O różnych porach dnia wspólnota klerycka gromadziła się w kaplicy seminaryjnej, aby rozważać i kontemplować poszczególne tajemnice Różańca Świętego.

Różaniec jest umiłowaną modlitwą społeczności seminaryjnej. Spełnia również bardzo istotną rolę w duchowej formacji kleryków. W naszym seminarium funkcjonuje Kleryckie Koło Różańcowe. Członkowie koła modlą się przez cały rok jedną cząstką różańca w danej intencji. Zmiana tajemnicy i intencji następuje co miesiąc. Wielu kleryków podjęło się również Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przez okres trwania adopcji ofiarują codziennie m.in. wybraną cząstkę różańca. W niedzielę wieczorem cała wspólnota seminarium modli się tajemnicą różańca we wszystkich intencjach, które przez tydzień przyszły na Internetową Skrzynkę Modlitw. Warto wspomnieć jeszcze o Kleryckim Kole Misyjnym i Kleryckim Kole Trzeźwości, które swoją duchową działalność opierają również na tej modlitwie. W obecnym miesiącu poświęconym Maryi codziennie wybrzmiewa modlitwa różańcowa, prowadzona przez wyżej wymienione wspólnoty modlitewne, a także przez poszczególne roczniki alumnów. Kleryckie Koło Misyjne prowadzi różaniec w różnych językach świata.

Zachęcamy wszystkich naszych czytelników, aby we własnych wspólnotach parafialnych włączyli się w modlitwę różańcową. Niech każdy doświadczy w swoim życiu macierzyńskiej troski Najświętszej Maryi Panny.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

Łukasz Szymański, rok IV