U jak Uczelnia

Mało kto wie, że każdy kleryk jest równocześnie studentem. Nasze seminarium jest od 2013 r. filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a studia teologiczne ukończone obroną pracy magisterskiej, to istotny warunek przyjęcia święceń kapłańskich. Sześcioletnie studium filozoficzno – teologiczne stanowi przygotowanie intelektualne kleryków do podjęcia służby kapłańskiej. Składa się ono z codziennych wykładów, praktyk katechetycznych i pastoralnych, sympozjów i spotkań naukowych. Klerycy, oprócz klasycznej nauki dogmatów, zawiłości prawa kanonicznego czy łacińskiej gramatyki, uczęszczają także na wykłady z katolickiej nauki społecznej, literatury polskiej, bioetyki czy języka migowego. Formacja umysłu przyszłego księdza nie kończy się jednak na uzyskaniu stopnia magistra teologii. Każdy zobowiązany jest do nieustannego pogłębiania swojej wiedzy tak, by móc sprostać nowym wyzwaniom i umieć odpowiedzieć na pytania nurtujące serca i umysły ludzi żyjących w obecnych czasach.