Kurs wstępny, czyli duchowy trening

Kleryckie wakacje dobiegają końca. Po zasłużonym odpoczynku, a także mocy wrażeń zdobytych podczas różnego rodzaju praktyk duszpasterskich, alumni już wkrótce wypełnią seminaryjny budynek. Obecnie odbywają się w nim rekolekcje. Dwudziestu dwóch nowych braci z pierwszego roku, pod opieką ks. Grzegorza Lipca, ojca duchownego, rozpoczęło bezpośrednie przygotowanie do rozpoczęcia życia w seminarium. Pierwsza część składała się z poznawania siebie nawzajem i gmachu seminarium. Klerycy odbyli pielgrzymkę do Błotnicy, nawiedzili grób biskupów radomskich oraz katedrę.

Aktualnie pierwszoroczni alumni weszli w drugą fazę tzw. kursu wstępnego. Od środowego wieczoru (20.09.2017) rozpoczęli fundament rekolekcji ignacjańskich. Dzięki wskazówkom jezuity, o. Jacka Paluchniaka z Centrum Duchowości w Częstochowie, klerycy poznają praktykę medytacji słowa Bożego i modlitwy myślnej. Ćwiczeniom duchowym towarzyszy całkowite milczenie.

Niech w duchowych zmaganiach naszym alumnom towarzyszy modlitwa całego Kościoła, której wzór pozostawił nam Chrystus w swojej modlitwie arcykapłańskiej: Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno (J 17, 9-11).

al. Michał Kopciński, rok IV