Ś jak śpiew

Potrafi wprowadzić w atmosferę modlitwy, jednoczy ludzi oraz angażuje serce do otwarcia się na Boga. Zapewne sposobów możliwego oddziaływania śpiewu na każdego z nas jest jeszcze więcej, dlatego nigdy nie powinno się rezygnować z poszukiwań i starań o lepsze wykonanie wokalne. Im więcej śpiewamy, tym lepiej śpiewamy. Ta prosta zasada sprawia, że klerycy od samego początku, pod kierownictwem starszych braci i ks. Andrzeja Zarzyckiego, uczą się prawidłowo śpiewać. Podstawy muzyki poznają na wykładach z muzyki kościelnej, a swoje umiejętności udoskonalają na “śpiewie wspólnym”, gdzie konkretne utwory są poznawane i ćwiczone. Dla naprawdę zdolnych wokalistów są natomiast zajęcia dodatkowe w chórze i w scholii gregoriańskiej. W sumie, przez sześć lat seminaryjnej formacji, nie ma takiego dnia, w którym zabrakłoby śpiewu.