S jak Sacelanka

Sacelanka to nazwa, która pochodzi z języka łacińskiego (łac. Sacellum – mała kaplica, światynia) i oznacza posługę w seminaryjnej kaplicy. Sacelanami są alumni będący na pierwszym roku formacji. Pełnią tygodniowe dyżury pod okiem starszego alumna tzw. proboszcza. W każdym tygodniu trzech braci dba o czystość i porządek w kaplicy, pomagając alumnowi II roku (tzw. wikariuszowi kaplicy) w przygotowaniu liturgii i nabożeństw.