P jak Partia

W żargonie seminaryjnym oznacza czas, jaki grupa kleryków spędza w seminarium podczas różnych przerw w roku akademickim i podczas wakacji. Potrzeba zostania kilku braci „na partii” wynika z nieustannej troski kleryków o teren i gmach seminarium, a także o znajdujący się naprzeciwko niego kościół parafialny. Każda „partia” posiada swojego opiekuna, którym jest ksiądz wchodzący w skład zarządu seminarium.

Czas trwania partii zależy od rodzaju przerwy. W wakacje wynosi on około dwóch tygodni. Terminy partii wakacyjnych są ustalane na początku drugiego semestru, tak aby klerycy mogli najpierw zapisać się na dany dyżur, a następnie wybrać praktyki duszpasterskie. Zakres prac podczas partii jest poszerzony o różnorodne obowiązki związane m.in. z remontem gmachu czy też przeprowadzkami mieszkańców seminarium. Mimo, że partia to czas wzmożonej pracy fizycznej, klerycy dbają również o swój rozwój duchowy, poprzez codzienne uczestnictwo we Mszy świętej oraz wspólnych modlitwach.