Idźcie i wypocznijcie nieco

W minionym tygodniu zakończył się rok akademicki w naszym seminarium. Alumni rozjechali się na różnego rodzaju praktyki duszpasterskie oraz zasłużony wypoczynek. Zanim klerycy udali się do swoich domów, cała wspólnota przeżyła ostatni przed wakacjami dzień skupienia, który odbył się 24 i 25 czerwca 2017 r. Poprowadziła go jedna z sióstr albertynek przybliżając historię życia św. Brata Alberta. Siostra przywiozła ze sobą relikwie Brata Alberta umieszczone w specjalnie skonstruowanym relikwiarzu przypominającym bochenek chleba. Najbardziej znanymi słowami „krakowskiego świętego Franciszka” była skierowana do wszystkich zachęta: Bądźcie dobrzy, jak chleb. Te słowa stanowiły również główne przesłanie ostatniego w tym roku formacyjnym dnia skupienia.

Zgodnie z tradycją, cała wspólnota seminaryjna kończy mijający czas formacji wspólnie z Maryją. Alumni wraz z księżmi profesorami i mieszkańcami seminarium, zgromadzili się w wieczór poprzedzający rozjazd na wirydarzu pod figurą Matki Bożej Niepokalanej. Każdy ma za co Bogu dziękować, dlatego nie zabrakło słów i wyrazów wdzięczności Bogu i ludziom, za łaski i dary otrzymane w kończącym się roku.

Eucharystia z języka greckiego oznacza dziękczynienie, dlatego ostatnim momentem roku jest wspólna Msza święta pod przewodnictwem księży biskupów. Dodatkową intencją tej Eucharystii była prośba o potrzebne dary i łaski dla wszystkich, którzy podczas wakacji będą przeżywać swoje imieniny lub urodziny. Pierwszym wakacyjnym solenizantem jest zawsze bp Piotr Turzyński, i to również za niego była sprawowana ta Msza święta.

Niech będą dzięki Bogu i ludziom za mijający rok formacji. Seminarium to określony czas, widoczne miejsce i konkretni ludzie, którzy tworzą tę specyficzną „wspólnotę w drodze”. Niech czas wakacji stanie się źródłem wielu ciekawych doświadczeń, nowych przyjaźni i odpoczynku, by w kolejnym roku ze zdwojoną siłą podjąć kolejne zadania jakie stawia przed nami Bóg.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, gdyż będziemy na bieżąco nadsyłać relacje i opisy z wakacyjnych praktyk, na które udali się alumni podczas tegorocznych wakacji.

Tomasz Grzegorczyk, rok II