M jak Medytacja

Medytacja (łac. meditatio – zagłębienie się w myślach, rozmyślanie, rozważanie) w chrześcijaństwie jest to refleksja nad prawdami wiary dla pogłębienia ich rozumienia, wyciągnięcia wniosków praktycznych oraz ich zastosowania w codziennym życiu. Medytacja jest to również modlitwa myślna, która dzięki rozważaniu słowa Bożego i całej stworzonej rzeczywistości ma doprowadzić do poznania woli Bożej wobec modlącego się i przyczynić do jego zjednoczenia z Bogiem. Wyróżniamy różne metody medytacji: ignacjańską, sulpicjańską, lectio divina, a ponadto modlitwą myślną może być też różaniec. Każdego dnia nasi klerycy rozmyślają nad fragmentem Ewangelii przeznaczonym na każdy kolejny dzień, dzięki czemu pogłębiają swoją relacje z Bogiem, rozczytują powołanie oraz słuchają słowa Bożego. Św. Teresa od Jezusa na pytanie, czym jest medytacja odpowiedziała: „Modlitwa myślna nie jest, według mnie, niczym innym jak głębokim związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem wiedząc, że On nas kocha”. Długość rozmyślania może być różna. Nasi alumni mają na tą formę modlitwy ok. 30 minut.