Ł jak Łacina

Oficjalny język, który obowiązuje w Kościele katolickim. Wszystkie dokumenty Stolicy Apostolskiej wydawane są po łacinie, a następnie tłumaczone na języki narodowe. Sama Tradycja Kościoła zobowiązuje kleryków do nauki tego języka, dlatego trzy pierwsze lata formacji w seminarium są czasem zgłębiania gramatyki i słownictwa łacińskiego. Ponadto w każdą środę alumni uczestniczą w Mszy świętej celebrowanej po łacinie, a w okresie wielkanocnym modlą się modlitwą Regina Coeli.