L jak Lektor

Jest to osoba ustanowiona do proklamowania (uroczystego czytania) słowa Bożego podczas zgromadzeń liturgicznych. Odczytuje on lekcje ze Starego lub Nowego Testamentu. Wyjątek stanowi Ewangelia, której głoszenie zarezerwowane jest diakonowi bądź kapłanowi. Ponadto może zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej oraz przysługuje mu prawo do wniesienia Ewangeliarza podczas uroczystej procesji. Posługa ta jest udzielana klerykom będącym na trzecim roku seminaryjnej formacji. Jest to warunek niezbędny do przyjęcia sakramentu święceń. Przywilejem alumnów ustanowionych lektorami przez biskupa jest przewodniczenie obrzędowi błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny.