K jak kaplica

Kaplica seminaryjna to miejsce, w którym klerycy spędzają najwięcej czasu. W kaplicy alumni zbierają się codziennie na modlitwy poranne, rozmyślanie Pisma Świętego, Mszę świętą, adorację Najświętszego Sakramentu oraz indywidualną modlitwę. W tym miejscu odbywa się wiele uroczystości, m.in. obłóczyny, udzielenie posług lektoratu i akolitatu oraz wiele innych. W prezbiterium kaplicy możemy zauważyć wizerunki Matki Miłosierdzia (Ostrobramskiej) oraz św. Kazimierza Królewicza, a w oknach widzimy witraże ilustrujące sakramenty święte.

W seminarium znajdują się jeszcze trzy kaplice: św. Jana Pawła II, bł. Karola de Foucauld i bł. Męczenników Radomskich.