Brat naszego Boga

Bracie Albercie, niech Twoje słowo
I każdy czyn napełnia świat.
Niech miłosierdzie, zawsze na nowo
Staje się chlebem naszych lat.

Rozpoczęty 25 grudnia 2016 r. w Uroczystość Narodzenia Pańskiego Rok Świętego Brata Alberta to swoiste przedłużenie Roku Miłosierdzia, o czym świadczą słowa powyżej, będące refrenem pieśni ku czci tego Świętego. Rok Świętego Brata Alberta to również okazja do odkrycia na nowo charyzmatu apostoła ubogich.

Święty Brat Albert to postać nietuzinkowa, która odznaczała się wśród społeczeństwa niezwykle silnym zaufaniem Panu Bogu. Pomimo swojego kalectwa podróżował, zakładał przytułki, sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy starców i nieuleczalnie chorych.

W dniu 22 czerwca 2017 r. wspólnota seminaryjna uczestniczyła w diecezjalnych uroczystościach w parafii św. Brata Alberta, poświęconych temu świętemu.

Uroczystą Mszę świętą, której przewodniczył ordynariusz diecezji ks. bp Henryk Tomasik, poprzedziły świadectwa sióstr albertynek, które opowiadały o swoim założycielu. Zwróciły uwagę na krok, jaki uczynił z miłości do Boga i człowieka – porzucił wszystko, co miał i oddał się służbie ubogim i cierpiącym.

W homilii Pasterz naszej diecezji przytoczył losy św. Brata Alberta i podkreślił, że jest on żywym drogowskazem, który ukazuje nam jak dobrze odczytywać Ewangelię i dzielić się tym, co mamy z potrzebującymi. Mógł poświęcić się karierze artystycznej, a poszedł na ulice Krakowa, by pomagać najbiedniejszym. Tak odczytał Ewangelię.

Krystian Wieteska, rok II