W trosce o bezpieczeństwo

Ksiądz, poprzez posługę głoszenia Ewangelii nie tylko z ambony umieszczonej w kościele, ale i za pośrednictwem mediów i środków społecznego przekazu, stopniowo uzyskuje status osoby publicznej, a przez to może napotykać różnego rodzaju niebezpieczeństwa.

We wtorek, 13 czerwca odbyło się spotkanie alumnów z funkcjonariuszami radomskiej Policji. Seminarzyści dowiedzieli się, jak łatwo w dzisiejszym świecie można paść ofiarą cyberprzemocy i jak takiemu zjawisku przeciwdziałać. Ponadto zapoznali się z problemem narkotyków i dopalaczy oraz odkryli tajniki omijania prawa przez ludzi handlujących tego typu używkami. Szkolenie dotyczyło również tematu terroryzmu.

Spotkanie uwrażliwiło przyszłych księży na problemy, z którymi mogą się zetknąć w duszpasterstwie, jak wychodzić z kryzysowych sytuacji, a przede wszystkim w jaki sposób pomóc osobom uzależnionym i przestrzegać przed nadmiernym upublicznianiem swoich danych w sieci.

Michał Kopciński, rok III

FOTO: KS. ZBIGNIEW NIEMIRSKI /FOTO GOŚĆ