Siedmiu mężów pełnych ducha i mądrości

W sobotę, 10 czerwca 2017 r. nasze seminarium przeżywało pełen radości dzień przyjęcia naszych braci z roku V do stanu duchownego. Jako diakoni zobowiązali się publicznie do celibatu, modlitwy Liturgią Godzin i do posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi.
Zanim jednak w katedrze rozpoczęła się uroczysta liturgia, w seminaryjnej kaplicy miał miejsce jeszcze jeden ważny obrzęd. Podczas porannej modlitwy Kościoła, czyli jutrzni, kandydaci złożyli na ręce biskupa wyznanie wiary wymagane do przyjęcia diakonatu. Liturgia święceń w radomskiej katedrze rozpoczęła się o godz. 10.00. Wraz z kapłanami i wspólnotą seminaryjną kandydatom towarzyszyła rodzina, a także przyjaciele i znajomi. W homilii bp Piotr przypomniał, czym jest diakonat i dlaczego został ustanowiony. Przed zakończeniem liturgii dk. Daniel Wiecheć, dziękując w imieniu braci z rocznika za dar święceń, nawiązał do fragmentu Dziejów Apostolskich: „Upatrzcie sobie, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości!”
Życzymy wam, bracia, aby ten fragment zawsze motywował was do coraz większego oddania się sprawom Bożym, byście pełni tych darów, które już otrzymaliście, dzielili się z innymi ludźmi swoją mądrością, wzbudzali Ducha w sercach innych i zawsze cieszyli się uznaniem u Boga i ludzi.

Kamil Mularski, rok II