G jak Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Czyli Officium parvum Conceptionis Immaculatae, jest to katolicka modlitwa wzorowana na Liturgii Godzin, czyli kapłańskim brewiarzu. Alumni odśpiewują w całości Godzinki w każdą sobotę. Obecny tekst polski Godzinek został prawdopodobnie przetłumaczony przez tłumacza Pisma św., ks. Jakuba Wujka i opublikowany w Krakowie w 1596 roku. Godzinki, tak jak brewiarz trydencki, składają się z siedmiu części: jutrzni, prymy, tercji, seksty, nony, nieszporów i komplety. Każda z tych części zawiera wezwanie: „Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj”, hymn, werset i responsorium, ofiarowanie i antyfonę z modlitwą. Godzinki są niezwykle bogate w treść biblijną i teologiczną. W pięknie słów i głębi przekazu pozwalają nam na nowo odkryć Maryję jako Matkę Boga i każdego z nas.