NSŻ #27: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Rok A – Ks. Wiesław Przygoda

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

  • Za tydzień będziemy rozważali fragment z Ewangelii według św. Jana (J 20,19-23).
  • Następne Niedzielne Słowo Życia już w sobotę 3 czerwca o godzinie 18:00.