C jak CISZA NOCNA

Cisza nocna zwana również świętą ciszą (łac. silentium religiosum) to szczególny czas odpoczynku dla każdego alumna. Atmosfera milczenia pomaga wejść we własne wnętrze i odczuć obecność Boga, który przemawia przeważnie w ciszy. W tym czasie klerycy podejmują dodatkową modlitwę, wczytują się we fragment z Pisma Świętego, który będzie podstawą do modlitwy słowem Bożym następnego dnia oraz udają się na spoczynek.

W naszym seminarium cisza nocna trwa od zakończenia modlitw wieczornych do modlitw porannych. Jej przestrzeganie jest sprawdzianem umiejętności przebywania sam ze sobą i wsłuchiwania się w głos Boga, który przemawia we wnętrzu człowieka.