Murem za życiem

Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi …

św. Jan Paweł II, encyklika „Evangelium Vitae”

18 marca grupa 19 kleryków naszego radomskiego seminarium wraz z Duszpasterstwem Rodzin pod przewodnictwem ks. Sławomira Adamczyka, udała się na Jasną Górę, by Maryi, Królowej Polski, zawierzać nienarodzone dzieci, których rodzice chcą dokonać aborcji. Uczestnicy pielgrzymki wzięli udział we Mszy Świętej pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka, który w homilii podkreślił, że współcześnie świat ukierunkowany jest na bunt przeciwko przykazaniom Boga. Papież Benedykt XVI podczas jednej ze swoich homilii, wygłoszonej w 2006 r., powiedział: Przykazania nie są pakietem zakazów, pakietem «nie», ale są one «tak» wypowiedzianym wobec Boga (…) «tak» dla życia (piąte przykazanie). Bóg stwarzając człowieka jako kobietę i mężczyznę na swój obraz i podobieństwo, nadał mu godność. Ksiądz arcybiskup podkreślił: Od Boga pochodzimy, on jest Stwórcą. Tymczasem człowiek sam nazywa siebie stwórcą i na różne sposoby to objawia. Człowiek przyzwala na aborcję, eutanazję, metodę in vitro, zmianę płci, a przez to prowadzi do samozniszczenia.

W czasie Eucharystii złożone zostały przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W Seminarium zobowiązanie Duchowej Adopcji klerycy podejmują 7 grudnia, w przededniu święta patronalnego Alma Mater, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Po zakończonej liturgii w auli im. o. Augustyna Kordeckiego odbyły się konferencje oraz spotkania z osobami, które dzieliły się swoim świadectwem walki o prawo do życia dzieci nienarodzonych. Na zakończenie pielgrzymki odbyła się Droga Krzyżowa, której rozważania były swoistym płaczem, niemym krzykiem dziecka, którego życie jest zagrożone.

al. Krystian Wieteska, rok II