Sobór Jerozolimski okiem kleryka

Studiowanie i zgłębianie Biblii to poznawanie przez studentów teologii nowych metod badawczych współczesnej biblistyki. Pozwalają one odkrywać głębię przesłania tekstów przekazanych przez natchnionych autorów i ich oddziaływanie na czytelnika. Jedną z nich jest tzw. „Historia oddziaływania tekstu”, polegająca na badaniu wpływu starszego tekstu biblijnego na młodszy oraz jego wpływu na teologię i dogmatykę. Obecnie została ona dowartościowana we współczesnych badaniach nad rozwojem egzegezy biblijnej i teologii Nowego Testamentu.

MGT_8720

Dzięki wykładowcy biblistyki – ks. dr. Jackowi Kucharskiemu alumni III roku mieli okazję nie tylko poznać, ale również zastosować metodę „Wirkungsgeschichte” w ramach wykładów z Dziejów Apostolskich. Stanęli przed zadaniem ukazania w formie pantomimy tzw. Soboru Jerozolimskiego (Dz 15). MGT_8725 MGT_8727

Wyzwanie to nie było łatwe. Wymagało nie tylko dogłębnej znajomości tego wydarzenia, ale także całości Dziejów Apostolskich. Klerycy poszukiwali przeróżnych artystycznych form wyrazu, aby bez słowa, a jedynie mimiką i gestem oddać atmosferę towarzyszącą obradom soboru.MGT_8742 MGT_8734 MGT_8739

Alumni wywiązali się z powierzonego im zadania doskonale, ujawniając przy tym wiele drzemiących w nich talentów artystycznych, które owocować będą – jak  mówi wykładowca ks. Kucharski – w przyszłej pracy duszpasterskiej w parafiach. O tym, jak dumni byli z siebie samych jako wspólnota rocznikowa świadczy fotografia z wykładowcą po wykonanym zadaniu.MGT_8737

 Dzieło Biblijne