NSŻ #1: I Niedziela Adwentu Roku A – Bp Henryk Tomasik

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 24,37-44)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. 

Już za tydzień będziemy rozmyślali nad fragmentem z Ewangelii według św. Mateusza (3, 1-12)

Następne Niedzielne Słowo Życia już w sobotę 3 grudnia o godzinie 18:00.