Żywy pomnik świętego Jana Pawła II

Powszechnie wiadomo, że październik jest miesiącem maryjnym. Oczywiście nie podlega to dyskusji. W miesiącu tym jest jeszcze jedno wydarzenie, które od ponad 15 lat obecne jest w każdej diecezji. Co roku w październiku, niedziela poprzedzająca wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, to tzw. „Dzień Papieski”.

W całej Polsce we wszystkich kościołach zbierane są wtedy ofiary na rzecz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, organizowane są apele ku czci świętego Jana Pawła II, spotkania z dziećmi i młodzieżą, koncerty, miasteczka rodzinne i festyny. W każdej diecezji stypendyści biorą czynny udział w przebiegu tego szczególnego dnia. Zebrane do puszek ofiary przekazywane są do programu stypendialnego, przeznaczonego dla uzdolnionej młodzieży z biednych rodzin. Zgodnie ze słowami Pana Jezusa „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżelibraniu”, środki uzyskane w tym dniu pozwolą wielu młodym ludziom spełnić ich największe marzenie – ukończyć wymarzone studia.

Rokrocznie, w każde wakacje organizowane są przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia obozy integracyjne dla stypendystów. Podzielone są one kolejno na: obóz dla studentów, obóz główny (gimnazjum i liceum) oraz obóz dla maturzystów. Co roku z naszego seminarium, grupa kleryków jeździ na obóz główny (jest on formą praktyki duszpasterskiej), aby tam jako wychowawca zajmować się młodzieżą. Do obowiązków alumnów na obozach, oprócz opieki nad stypendystami, należy także m. in. dbanie o liturgię, wspólna modlitwa, rozmowy, a przede wszystkim bycie blisko drugiej osoby. Nawiązują się wówczas wielkie przyjaźnie, które trwają całe lata. Wielu kleryków, już jako kapłani, biorą dalej czynny udział w wielkim dziele budowania żywego pomnika świętego Jana Pawła II.

W seminarium jest też obecna grupa alumnów, którzy współpracują na szerszą skalę ze stypendystami naszej diecezji. Razem z ks. Dariuszem Kowalczykiem uczestniczą w spotkaniach, rekolekcjach i wyjazdach.

Święty Jan Paweł II poświęcił budynek naszego seminarium oraz modlił się wraz z całą wspólnotą o dobrych kapłanów, dlatego udział kleryków naszej Alma Mater w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, to wyraz wdzięczności i realizacja zobowiązania do budowania żywego pomnika Papieża Polaka w ludzkich sercach.

Arkadiusz Lenart, rok III