Seminaryjne Koło Naukowe

Słowa św. Augustyna zrozum abyś uwierzył, uwierz abyś zrozumiał, dobrze charakteryzują współzależność między łaską wiary, jaką człowiek otrzymał od Boga, a potencjałem intelektu i wypływającą z niego ciekawością. Z tej ciekawości zrodził się pomysł powołania do życia studenckiego koła naukowego, działającego przy naszym seminarium. Patronat nad całym przedsięwzięciem objął ks. rektor dr Jarosław Wojtkun. Działalnością koła kieruje zarząd, w skład którego wchodzą alumni pierwszego roku: Wiktor Glegoła, Krzysztof Wiśniewski oraz Michał Słowiński, a opieką merytoryczną otoczył inicjatywę ks. dr Wojciech Wojtyła, jeden z naszych wykładowców. Obszar zainteresowania naukowego naszego koła jest szeroko zakreślony, obejmując swoim zasięgiem wiele dyscyplin, począwszy od nauk humanistycznych, takich jak filozofia czy teologia poprzez prawo, a na naukach ścisłych kończąc. Działalność koła realizowana jest przez cykl wykładów organizowanych w gmachu naszego seminarium. Wykłady mają charakter otwarty, a prelegentami są zarówno sami członkowie koła, jak i zapraszani goście.

Dotychczas na forum działającego od marca koła wygłoszone zostały cztery wykłady. Pierwszy, inaugurujący naszą działalność, został wygłoszony przez ks. dr Wojtyłę i nosił tytuł Godność, prawda, miłość – fundament personalizmu ks. Tadeusza Stycznia SDS. Drugi wygłosił nasz kolega Kamil Mularski na temat Informatyka w Kościele. Kilka tygodni później wystąpił ks. rektor Jarosław Wojtkun. Temat wykładu wpisywał się w aktualną dyskusję, toczącą się w łonie Kościoła i brzmiał Rozwiedzeni żyjący w nowych związkach cywilnych a dostęp do Komunii świętej. Ostatnim z dotychczas zaprezentowanych wykładów było zagadnienie obcych cywilizacji, opracowane przez al. Krzysztofa Wiśniewskiego.

Wybór tematów prelekcji leży w gestii prelegentów, a konwencja spotkań przewiduje na czas po wysłuchaniu wykładu panel dyskusyjny. Grono członków naszego koła nie ma zamkniętego charakteru, dlatego czekamy na innych kleryków, zainteresowanych współtworzeniem razem z nami tego przedsięwzięcia. W przyszłości będziemy obecni na portalach społecznościowych, a także zamierzamy publikować artykuły naukowe w piśmie Człowiek, kultura, nauka, które będzie dostępne w internecie. Dodatkowo nasze koło będzie brało udział w konferencjach naukowych wspólnie z podobnymi ośrodkami naukowymi z innych uczelni wyższych. Pierwsza taka konferencja zatytułowana Średniowiecze i nauka miała miejsce 14 maja w Wąchocku.

Z pewnością podzielimy się wrażeniami z tego wydarzenia, a na razie w duchu słów św. Augustyna, będziemy zagłębiali się w zakamarki interesujących obszarów nauki po to, by poszerzać własne horyzonty oraz by za pomocą wiedzy dawać wyraz naszej wiary.

Michał Słowiński, I rok.