Klerycy na Pielgrzymce Obrońców Życia

2 kwietnia 2016 r., w 11. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II – papieża rodziny, odbyła się XXXVI Pielgrzymka Obrońców Życia na Jasną Górę. Do grupy pątników z Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin dołączyło szesnastu kleryków naszego seminarium.

Pielgrzymka rozpoczęła się o godzinie 9.30 Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem abp. Wacława Depo w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Koncelebrował bp Jan Szkodoń, członek Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Zgromadzonych powitał o. Włodzimierz Ogorzałek. Na wstępie powiedział: „To nasze dzisiejsze spotkanie jest w wigilię niedzieli Bożego Miłosierdzia i sam św. Jan Paweł II prowadzi nas, dodaje nam odwagi, aby w pokorze zgiąć kolana, prosić Pana Boga i Maryję, Matkę Życia, abyśmy w końcu osiągnęli to, o co od długiego czasu prosimy – o obronę poczętego życia aż do naturalnej śmierci. Prosimy za wszystkich, którzy mają inne zdanie, aby dar życia widzieli jako dar najcenniejszy. Idziemy na cały świat, jak posyła nas Chrystus Zmartwychwstały, aby głosić dobrą nowinę. Jest to ewangelia życia dla każdego poczętego dziecka”.

W homilii abp Depo przywołał słowa św. Jana Pawła II z października 1980 r., który mówił wprost: „Kościół zdradziłby człowieka, gdyby mu nie głosił orędzia o rodzinie”. Były to szczególne słowa dla nas, przyszłych kapłanów, wskazujące na konieczność głoszenia tej prawdy. Wskazując wartość macierzyństwa metropolita częstochowski odwołał się do słów Benedykta XVI z książki o dzieciństwie Jezusa. Papież pisze w niej, że w Nazarecie, pod sercem Maryi zaczął się Nowy Testament. Maryja jest pierwszym świadkiem miłości objawionej w Chrystusie. Arcybiskup częstochowski wskazał, że Kościół ma obowiązek mówić o prawdzie dotyczącej życia. „Bardzo często można usłyszeć: jakie Kościół ma prawo, by mieszać się w prywatne życie ludzi? Trzeba w imię wyższości głosu i woli Boga odpowiedzieć, że Kościół nie jest jakimś lobby kulturowym zamierzchłego czasu, który rozpowszechnia jakąś ideologię, jest wspólnotą ludzi ustanowioną przez Boga, która od Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego otrzymała prawdę i misję prowadzenia ludzi do prawdy, do świętości i do bram wiecznego zbawienia. A ponieważ zbawienie, czyli znalezienie się w życiu Boga na wieczność, zależy w dużej mierze od moralności życia codziennego, to Kościół ma obowiązek, a zatem i prawo, kierowania ludzi, ich sumieniami w obliczu Boga, by to życie uczynić szansą na zbawienie, a nie wieczne odrzucenie i utratę szczęścia na wieki”. Podkreślał także, że naród który zabija własne dzieci to naród bez przyszłości. W trakcie Mszy św. tradycyjnie grupa osób złożyła deklarację Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Po Eucharystii obrońcy życia zgromadzili się w Sali o. Kordeckiego, aby wysłuchać treści wykładów: Jakuba Bałtroszewicza, sekretarza generalnego Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka pt. „Aktualne kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz nowej eugenicznej biopolityki”; dr. inż. Antoniego Zięby, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka pt. „XXXV-lecie Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci”; prof. dr. hab. n. med. Bogdana Chazana pt. „Nie bójmy się stawać w obronie życia”; ks. Tomasza Kancelarczyka, opiekuna duchowego szczecińskiego Marszu dla Życia, współtwórcy Bractwa i Fundacji Małych Stópek pt. „Kształtowanie postawy mężczyzn względem kobiet i nienarodzonych dzieci” oraz dr. Pawła Wosickiego, prezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia pt. „Obrona życia i rodziny, nowe wyzwania”.

Szczególnie cenne było wystąpienie prof. Bogdana Chazana. Na początku swojego przemówienia zaproponował, by mówić o całkowitej obronie życia, zamiast zakazu aborcji. Wskazał także na statystykę, według której corocznie zgodnie z prawiem zabija się prawie tysiąc dzieci. Zmiana przepisów to nie jest zaostrzenie prawa, ale z punktu widzenia dziecka, które ma być zabite, to poluzowanie prawa – mówił prof. Chazan – Dziś wielu lekarzy ma łamane sumienia, jest zwalnianych z pracy. Jest zarządzanie lękiem”. Profesor podkreślał konieczność uczciwego uczenia studentów medycyny w tej kwestii. Wyraził nadzieję, że Polska będzie pierwszym krajem cieszącym się pełną ochroną życia. „Wywołuje to niedobre odczucia ze strony polskich środowisk lewackich, liberalnych, podnosi się też mocny krzyk w Europie, zwłaszcza za zachodnią granicą. Wydawałoby się, że świadomość odpowiedzialności za holokaust wzbudzi tam pozytywny stosunek do całkowitej ochrony życia, że przebudzi się pragnienie przerwania następnego holokaustu – holokaustu nienarodzonych dzieci” – kontynuował.

Podczas pielgrzymki zbierano podpisy pod apelem do polskich parlamentarzystów o prawo do życia każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa, przygotowany przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia.

Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Rozważania prowadził ks. prał. Stanisław Maślanka, asystent kościelny Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, któremu pomagał alumn Wojciech Jończyk.

Warto przy tej okazji dodać, że w naszym seminarium od 2010 r. odbywają się w grudniu uroczyste nabożeństwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Takiego zobowiązania do codziennej modlitwy w intencji poczętych dzieci co roku podejmuje się około dwudziestu alumnów.

al. Hubert Skipirzepa, IV rok