Pierwszy krok do sukcesu

Lekarz, towarzysz świętego Pawła Apostoła. Pochodził z rodziny pogańskiej, zamieszkałej w Antiochii, stolicy Syrii i Azji rzymskiej. Wychowanie otrzymał staranne i poświęcił się naukom lekarskim. Prócz tego zajmował się malarstwem, dlatego jest patronem lekarzy i malarzy. Gdy w Jerozolimie wybuchło prześladowanie chrześcijan i diakon Szczepan własną krwią potwierdził swą niezachwianą wiarę w Ukrzyżowanego, wielu uczniów Jezusowych rozproszyło się po Syrii. Było między nimi kilku mężów z Cypru i Cyreny, którzy udali się do Antiochii, aby głosić naukę Jezusa. Ręka Pańska była z nimi, i wielu pogan nawróciło się do Pana.

Święty Łukasz, bo o nim jest mowa, a dokładniej jego dwa dzieła: Ewangelia według świętego Łukasza i Dzieje Apostolskie, były tematem konkursu biblijnego dla seminariów duchownych. Ośmiu naszych kleryków po dogłębnej lekturze tekstów wraz z przypisami i wstępem przystąpiło w piątek 18 marca 2016 r. do tego konkursu. Nad jego przebiegiem czuwał ks. dr Jacek Kucharski, który jest wykładowcą przedmiotów związanych z Pismem Świętym, a także opiekunem kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Odpowiadaliśmy na trzydzieści pytań z treści obydwu ksiąg. Pytania miały szeroki zakres, począwszy od wstępu, przez treść, aż po przypisy. Była to możliwość osobistego sprawdzenia się z wiedzy na temat Pisma Świętego oraz okazja do pogłębienia motywacji do bardziej wnikliwego studiowania Biblii.

Po naszym etapie seminaryjnym, al. Grzegorz Dąbrowski, który zgromadził najwięcej punktów, będzie reprezentował Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu na etapie ogólnopolskim w Warszawie. Miejmy nadzieję, że nasz reprezentant, tak jak św. Łukasz, poświęci się studium tych ksiąg, aby nie tylko dać z siebie wszystko na warszawskim etapie, ale także, by jeszcze mocniej zasmakować i żyć słowem Bożym. Myślę, że jest to zadanie dla nas wszystkich, zatem do dzieła!

Piotr Czyż, III rok