Człowiek w relacji do siebie, drugiego człowieka i Pana Boga (VIDEO)