Wielkopostny dzień skupienia

W niedzielę 13 marca przeżywaliśmy dzień skupienia. Jest to czas umocnienia wiary i pogłębionej modlitwy, pozwalający nam zatrzymać się w okresie Wielkiego Postu i spojrzeć jak do tej pory wyglądały nasze przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Ojciec Wojciech Woźniak ze Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego na początku podzielił się swoim bogatym doświadczeniem misyjnym, a następnie dał nam świadectwo swojego nawrócenia. Podkreślał, że dla Boga nie ma ludzi straconych, ponieważ każdy „jest w możności nawrócenia się”. To zależy od naszej decyzji i woli, czy chcemy rzeczywistego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem.

Rekolekcjonista w sposób szczególny ukazał nam działalność Ducha Świętego w Kościele. Przypomniał nam, że żyjemy w „erze Ducha Świętego”, dlatego ważne jest, aby codziennie odkrywać kim jest Duch Święty i uświadamiać sobie Jego przebywanie wśród nas. Zwrócił nam uwagę, że często brakuje nam świadomości obecności Bożego Ducha w Eucharystii, która jest największym darem danym człowiekowi przez Boga. Warto sobie uzmysłowić, że tylko dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie zrozumieć przesłanie płynące z Ewangelii. Bardzo mocno wybrzmiały również słowa: „nie wiedza, ale doświadczenie Boga może przemienić człowieka”.

Miejmy nadzieję, że po tym dniu skupienia otworzymy się jeszcze bardziej na natchnienia Ducha Świętego i z Jego pomocą radośnie i owocnie przeżyjemy ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu w seminaryjnej codzienności.

Łukasz Szymański, rok II