Coraz bliżej Chrystusa

Formacja seminaryjna ma określony harmonogram. Można nazwać ją drogą prowadzącą do przyjęcia święceń kapłańskich, którą wyznaczają kolejne „kroki” bliżej ołtarza. Kilka miesięcy po przyjęciu stroju duchownego, podczas uroczystej Mszy Świętej w kaplicy naszego seminarium, alumni trzeciego roku zostali ustanowieni lektorami. Rok starsi czasem formacji, klerycy czwartego roku, zostali przyjęci do grona akolitów.

Lektorzy są powołani do pomocy biskupom, prezbiterom i diakonom w głoszeniu słowa Bożego. Oprócz czytania Pisma Świętego (za wyjątkiem Ewangelii, zarezerwowanej dla kapłanów) w czasie zgromadzenia liturgicznego ich zadaniem jest głoszenie orędzia zbawienia ludziom, którzy jeszcze go nie znają, a także pomoc w wychowywaniu w wierze poprzez głoszenie Chrystusa całym swoim życiem. „To ważne, aby samemu przyjmować słowo Boże, rozważać je oraz czerpać z niego siłę i radość. Tylko wtedy można być dla innych świadkiem Zbawiciela” – mówi al. Damian, jeden z dwunastu świeżo upieczonych lektorów.

Najważniejszym momentem w obrzędzie ustanowienia lektorów jest modlitwa o gorliwe wypełnianie powierzonych im obowiązków, a po niej symboliczne wręczenie przez biskupa księgi Pisma świętego, któremu towarzyszą słowa „Przyjmij księgę Pisma świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich”. W tym czasie chór klerycki pod przewodnictwem księdza Andrzeja Zarzyckiego wykonywał pieśń „Głoś imię Pana”, co dodatkowo podkreślało istotę rozpoczętej przez naszych braci posługi. Taka ciekawostka – lektorzy mogą także błogosławić pokarmy na stół wielkanocny.

Ośmiu alumnów z roku czwartego zostało wybranych do posługi akolitów. Dzięki temu w szczególny sposób będą uczestniczyć w posłannictwie Kościoła, dla którego Eucharystia jest szczytem i źródłem życia. Będą pomagać prezbiterom i diakonom w udzielaniu Komunii Świętej, a także zanosić ją chorym. Akolici mogą także dokonać wystawienia i schowania Najświętszego Sakramentu dla adoracji – nie mogą jednak udzielać błogosławieństwa.

Nowo ustanowionym lektorom i akolitom redakcja strony seminaryjnej życzy, aby pełni zapału i gorliwości z radością wypełniali obowiązki, do których wybrał ich Kościół.

Galeria zdjęć