Formacja seminaryjna ma określony harmonogram. Można nazwać ją drogą prowadzącą do przyjęcia święceń kapłańskich, którą wyznaczają kolejne „kroki” bliżej ołtarza. Kilka miesięcy po przyjęciu stroju duchownego, podczas uroczystej Mszy Świętej w kaplicy naszego seminarium, alumni trzeciego roku zostali ustanowieni lektorami. Rok starsi czasem formacji, klerycy czwartego roku, zostali przyjęci do grona akolitów.

Lektorzy są powołani do pomocy biskupom, prezbiterom i diakonom w głoszeniu słowa Bożego. Oprócz czytania Pisma Świętego (za wyjątkiem Ewangelii, zarezerwowanej dla kapłanów) w czasie zgromadzenia liturgicznego ich zadaniem jest głoszenie orędzia zbawienia ludziom, którzy jeszcze go nie znają, a także pomoc w wychowywaniu w wierze poprzez głoszenie Chrystusa całym swoim życiem. „To ważne, aby samemu przyjmować słowo Boże, rozważać je oraz czerpać z niego siłę i radość. Tylko wtedy można być dla innych świadkiem Zbawiciela” – mówi al. Damian, jeden z dwunastu świeżo upieczonych lektorów.

Najważniejszym momentem w obrzędzie ustanowienia lektorów jest modlitwa o gorliwe wypełnianie powierzonych im obowiązków, a po niej symboliczne wręczenie przez biskupa księgi Pisma świętego, któremu towarzyszą słowa „Przyjmij księgę Pisma świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich”. W tym czasie chór klerycki pod przewodnictwem księdza Andrzeja Zarzyckiego wykonywał pieśń „Głoś imię Pana”, co dodatkowo podkreślało istotę rozpoczętej przez naszych braci posługi. Taka ciekawostka – lektorzy mogą także błogosławić pokarmy na stół wielkanocny.

Ośmiu alumnów z roku czwartego zostało wybranych do posługi akolitów. Dzięki temu w szczególny sposób będą uczestniczyć w posłannictwie Kościoła, dla którego Eucharystia jest szczytem i źródłem życia. Będą pomagać prezbiterom i diakonom w udzielaniu Komunii Świętej, a także zanosić ją chorym. Akolici mogą także dokonać wystawienia i schowania Najświętszego Sakramentu dla adoracji – nie mogą jednak udzielać błogosławieństwa.

Nowo ustanowionym lektorom i akolitom redakcja strony seminaryjnej życzy, aby pełni zapału i gorliwości z radością wypełniali obowiązki, do których wybrał ich Kościół.

Galeria zdjęć

8