List jedności z Sandomierza

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Nadszedł czas wakacji. Oznacza to, że klerycy mogą trochę odpocząć. Wielu z nas od razu po zakończonym roku formacji i studiów wyjechało na turnusy rekolekcyjne Ruch Światło Życie. Nasza oaza liczy 64 uczestników i 8 animatorów. Opiekę nad nami sprawują ksiądz moderator Krzysztof Bochniak i pani Ela Kowalczyk. Podczas tego turnusy obecni są i posługują nasi dwaj alumni: Paweł Zubek (rok IV) oraz Radosław Czyżewski (rok II). Nasze rekolekcje Oazy Nowej Drogi II ̊ przeżywamy w Sandomierzu, w budynku szkoły katolickiej im. św. Jadwigi Królowej goszcząc u sióstr służek. Podczas piętnastu dni oazy odkrywamy i kształtujemy relację do poszczególnych Osób Trójcy Świętej, do Matki Bożej oraz do rodziców. W świetle doświadczenia wiary pragniemy pracować nad jakością spotkania z drugą osobą.
Świadomość bycia dzieckiem Bożym zobowiązuje do życia według trzech postaw: pokory, przebaczenia i pragnienia służby człowiekowi.

Zobowiązujemy się dawać świadectwo nowej kultury, rozumianej jako wolność od różnych nałogów, a także trwanie w postawie skromności i czystości. Nasze rekolekcje opieramy na pięknej i ważnej w życiu chrześcijanina modlitwie jaką jest różaniec.

Rekolekcje to błogosławiony czas zarówno dla uczestników jak i kadry. Prosimy o modlitwę, by przyniósł on piękne owoce w codzienności. Pozdrawiamy z Sandomierza, zapewniając o modlitewnej pamięci.

Paweł Zubek