Nasi diakoni magistrami teologii

To już kolejny raz w historii naszego seminarium diakoni roku VI zwieńczyli swoje studia teologiczne egzaminem magisterskim zdawanym po raz drugi w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Sześć lat formacji seminaryjnej, to, oprócz przygotowania duchowego, liturgicznego, duszpasterskiego, także studia filozoficzne i teologiczne. Od dwóch lat prowadzone są one pod naukową opieką KUL. Przyszli kapłani powinni w czasie trwania seminarium zdobyć również przygotowanie pedagogiczne i katechetyczne do nauczania religii w szkole. Potwierdzeniem i uwieńczeniem tego przygotowania jest uzyskanie tytułu magistra teologii, potwierdzonego egzaminem magisterskim.

Takie wydarzenie przeżywali nasi diakoni we wtorek 20 maja, na kilka dni przed rozpoczęciem rekolekcji przygotowujących bezpośrednio do święceń kapłańskich. Wczesnym rankiem wyruszyli do Lublina, aby tam w czasie egzaminu magisterskiego potwierdzić zdobyte w czasie studiów seminaryjnych kwalifikacje. Każdy z nich miał odpowiedzieć na pytania dotyczące samej pracy magisterskiej, jak też szeroko potraktowanej dziedziny swojego naukowego zainteresowania. Swoje prace przygotowywali pod naukowym kierunkiem księży profesorów seminarium, będących jednocześnie pracownikami naukowymi KUL. Są nimi: ks. biskup dr hab. Piotr Turzyński, ks. prof. Ignacy Bokwa, ks. dr hab. Marek Jagodziński, ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, ks. dr Zbigniew Niemirski, ks. rektor dr Jarosław Wojtkun. Warto podkreślić, że wśród dwunastu nowo wypromowanych magistrów teologii, trzech z nich uzyskało notę bardzo dobrą z wyróżnieniem przyznawanym za wyjątkowe walory naukowe pracy magisterskiej. Są nimi: Karol Kostecki, Paweł Kaszuba i Dawid Karaś. W imieniu komitetu redakcyjnego składamy nowym magistrom serdeczne gratulacje.

JW